info:bsod

Blue Screen of Death

Blue Screen of Death (BSoD) – żargonowe określenie ukute na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

Blue Screen of Death w Windows 10
Blue Screen of Death w Windows XP

BSOD to objaw poważnego błędu systemu operacyjnego Microsoft Windows lub uruchomionej w nim aplikacji lub sprzętu. Gdy wystąpi, system przechodzi w specjalny tryb pracy, w którym m.in. pozwala na dostęp do pamięci RAM z innego komputera podłączonego przez port RS-232 lub port USB. Nazwa pochodzi od charakterystycznego, niebieskiego koloru tła, na jakim wyświetlany jest komunikat (człon Blue Screen) oraz od faktu, że po wyświetleniu tego komunikatu system nie reaguje na polecenia wprowadzane przy użyciu klawiatury (człon Of Death). Aby system działał prawidłowo, zazwyczaj jest konieczne ponowne uruchomienie komputera.