info:img

Format pliku IMG

Plik IMG jest plikiem obrazu dysku utworzonym przez różne aplikacje do tworzenia obrazów płyt, takie jak Virtual CD itp. Przechowuje dokładną kopię danych na dysku CD lub DVD i służy do tworzenia kopii zapasowych i nagrywania nowych dysków.
Ponieważ pliki IMG nie zawierają żadnych dodatkowych danych poza zawartością dysku, pliki te mogą być automatycznie obsługiwane tylko przez programy, które potrafią wykryć ich systemy plików. Na przykład typowy surowy obraz dyskietki zaczyna się od sektora rozruchowego FAT, który może być użyty do identyfikacji systemu plików. Obrazom dysków nośników optycznych zazwyczaj towarzyszy plik deskryptora, który opisuje układ dysku i zawiera informacje, takie jak limity ścieżek, które nie są przechowywane w pliku obrazu raw.