info:wim

Windows Imaging Format

Plik WIM jest zapisywany w formacie obrazu opartym na plikach, który został wprowadzony w systemie Windows Vista. Pozwala na umieszczenie obrazu pojedynczego dysku na wielu platformach komputerowych. Pliki WIM służą do zarządzania plikami, takimi jak sterowniki, aktualizacje i komponenty, bez uruchamiania obrazu systemu operacyjnego.
Obrazy WIM mogą zawierać wiele obrazów dysków, które można zamontować jako nowe woluminy w systemie Windows. Można je również uruchomić, co oznacza, że komputer może uruchomić się z obrazu dysku.