poradniki:megaporadnik-naprawa-glownego-rekordu-rozruchowego-master-boot-record-mbr

Naprawa Głównego Rekordu Rozruchowego (Master Boot Record - MBR)

Na początek trochę informacji z Wikipedii:

Master Boot Record, MBR – główny rekord rozruchowy, struktura danych zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego. Nazywany też Master Boot Block. Zawiera program rozruchowy oraz tablicę partycji.
MBR znajduje się na pierwszej ścieżce, w pierwszym cylindrze, w pierwszym sektorze dysku (CHS – 0, 0, 1), zajmuje jeden sektor (512 bajtów), jego struktura zmieniała się wraz z rozwojem techniki komputerowej. W klasycznym MBR pierwsze 446 bajtów zajmuje program rozruchowy (ang. bootloader). Druga część MBR to czteroelementowa tablica partycji – opisująca podział dysku na partycje, każda po 16 bajtów. MBR kończą 2 bajty sygnatury rozruchu (boot signature) szesnastkowo 0x55 0xAA.

Upraszczając: Master Boot Record (MBR) zawiera informacje niezbędne do uruchomienia zainstalowanego na dysku systemu operacyjnego. Czasami zdarza się ta, że MBR z jakiegoś powodu (wirus, ingerencja użytkownika awaria zasilania itp.) zostaje uszkodzony przez co właściwy system operacyjny nie chce się uruchomić.

Uszkodzenie MBR objawia się oczywiście brakiem możliwości uruchomienia systemu operacyjnego ;). Poza tym na ekranie komputera może pojawić się jeden z nastepujących komunikatów: Missing Operating System lub MBR error 1, MBR error 2, MBR error 3 (lub podobne). Pojawienie się jednego z takich komunikatów sugeruje, że Master Boot Record został uszkodzony. To jeszcze nie powód do paniki i pobierania nowego obrazy systemu i jego ponownej instalacji. Przy uszkodzeniu MBR najczęściej sam system operacyjny zostaje nietknięty a sam problem można rozwiązać niezwykle szybko.

Aby naprawić Master Boot Record potrzebujemy niestety płyty lub pendriva z systemem, który aktualnie posiadamy na naszej maszynie. Odpowiednie wersje można oczywiście pobrać z tej strony.

Kiedy mamy już przygotowany nośnik instalacyjny należy za jego pomocą uruchomić komputer. Następnie należy uruchomić Wiersz poleceń. Aby to zrobić klikamy kolejno w Napraw komputerRozwiąż problemyWiersz polecenia.

Naprawa Głównego rekordu rozruchowego w systemach Windows 10, Windows 8 oraz Windows 7 wygląda identycznie i nie jest tak skomplikowana jak by się mogło wydawać. Do naprawy uszkodzonego MBR użyjemy narzędzia Bootrec.exe, które znajduj się na płycie z systemem. Naprawa sektora rozruchowego sprowadza się do wpisania kilku komend do okienka Wiersza polecenia. Cała resztą zajmie się Bootrec.exe.

Po wpisaniu każdego z poleceń wciskamy [Enter]:

  bootrec /RebuildBcd
  bootrec /fixMbr
  bootrec /fixboot

Czasami powyższe polecenia nie zadziałają do końc tak ja powinny. Ale spokojnie. I na to jest rada. Uruchamiamy ponownie komputer w trybie awaryjnym a w okienku Wiersza polecenia wpisujemy bootsect /nt60 SYS or bootsect /nt60 ALL i zatweirdzamy wciskając [Enter].

Zacznijmy od tego, że tak samo jak w przypadku nowszych wersji Windowsa i tym wypadku potrzebujemy płyty instalacyjnej z Windowsem XP. Uruchamiamy za jej pomocą komputer i kiedy już wyświetli się niebieski ekran „Zapraszamy do programu instalacyjnego” wciskamy klawisz R.
Po wciśnięciu klawisz R instalator uruchomi Konsolę odzyskiwania systemu Windows oraz spróbuje wykryć automatycznie istniejące instalacje Windows na dysku i umożliwi zalogowanie się do nich. (potrzebne hasło administratora jeśli było ustawione).

Przystępujemy do naprawy. W okienku Wiersza poleceń wpisujemy

map

Na wyświetlonej liście partycji odszukujemy identyfikator systemowy w postaci \Device\HarddiskX\PartitionY, gdzie X i Y to cyfry porządkowe danej partycji. Dla nas najważniejszy będzie identyfikator dysku czyli ciąg \Device\HarddiskX. Uruchamiamy narzędzie FIXMBR

fixmbr \Device\HarddiskX

Po wydaniu polecenia wyświetlone zostanie pytanie czy na pewno chcemy zapisać nowy rekord rozruchowy. Oczywiście, że chcemy i wciskamy klawisz T. Po zakończeniu całej operacji wpisujemy

exit

a komputer uruchomi się ponownie.


Jeśli po uruchomieniu się komputera system dalej nie chce się uruchomić ponownie należy uruchomić Konsolę odzyskiwania systemu Windows i wykonać poniższe komendy:

To polecenie wyświetli zawartość pliku boot.ini, w którym zapisane są informacje dotyczące naszych systemów operacyjnych oraz partycji dysku na którym się one znajdują.

bootcfg /list

Przykładowa zawartość pliki boot.ini może wyglądać tak:

boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS=”Microsoft Windows XP” /noexecute=optin /fastdetect

Aby sprawdzić czy wszystkie wpisy w boot.ini są poprawne wydajemy polecenie

bootcfg /rebuild

Narzędzie zacznie skanowanie dostępnych na dysku twardym systemów operacyjnych. W przypadku wykrycia istniejących instalacji systemu Windows XP zostanie wyświetlony komunikat Czy dodać instalację do listy rozruchu? (Tak/Nie/Wszystkie). Oczywiście potwierdzamy wciskając T.

Następnie pojawi się kolejne pytanieWprowadź identyfikator ładowania – jest to nazwa systemu wyświetlana w menu rozruchowym. W zasadzie można tu wpisać cokolwiek. Standardowo jest to: Microsoft Windows XP.

Następnie w Wprowadź opcje ładowania systemu operacyjnego wpisujemy parametr /fastdetect.

Jeśli na naszym dysku mamy zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny można wskazać ten, który będzie uruchamiany domyślnie w przypadku kiedy użytkownik nie wybierze systemu z menu bootloadera podczas uruchamiania komputera.

Aby to zrobić wpisujemy polecenie

bootcfg /default /id x

gdzie X to identyfikator instalacji systemu.

Teraz możemy uruchomić nasz komputer ponownie. Jeśli wszystko się udało to naszym oczom powinien się ukazać znany ekran ładowania Windows XP.