poradniki:polecenia-cmd:arp

ARP

Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
Parameter Opis
-a Wyświetla bieżące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie bieżących danych protokołu. Jeżeli inet_addr jest określony, to wyświetlany jest adres IP i fizyczny dla określonego komputera. Jeżeli więcej niż jeden interfejs sieciowy korzysta z protokołu ARP, to wyświetlane są wpisy dla każdej tabeli protokołu ARP.
-g To samo co -a.
inet_addr Określa adres internetowy.
-N if_addr Wyświetla wpisy protokołu ARP dla interfejsu sieciowego określonego przez if_addr.
-d Usuwa hosta określonego przez inet_addr. W inet_addr można użyć symbolu wieloznacznego * do usunięcia wszystkich hostów.
-s Dodaje hosta i kojarzy adres internetowy inet_addr z fizycznym adresem internetowym eth_addr. Adres fizyczny jest reprezentowany przez 6 szesnastkowych bajtów oddzielonych znakami łącznika. Wpis dokonywany jest na stałe.
eth_addr Określa adres fizyczny.
if_addr Jeżeli jest określony, to wskazuje adres interfejsu, którego tabela translacji powinna zostać zmieniona. Jeżeli nie jest określony, zostanie użyty pierwszy odpowiadający interfejs.
Przykłady:
 > arp -s 157.55.85.212  00-aa-00-62-c6-09 .... Dodaje statyczny wpis.
 > arp -a                  .... Wyświetla tabelę arp.