poradniki:polecenia-cmd:assoc

ASSOC

Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików

ASSOC [.roz[=[typ_pliku]]]
Parameter Opis
.roz Określa rozszerzenie pliku do skojarzenia z typem
typ_pliku Określa typ pliku do skojarzenia z rozszerzeniem pliku

Wpisz polecenie ASSOC bez parametrów, aby wyświetlić bieżące skojarzenia plików. Jeśli polecenie ASSOC jest wywoływane z rozszerzeniem pliku, wtedy wyświetla bieżące skojarzenie pliku dla tego rozszerzenia pliku. Polecenie bez określenia typu pliku usunie skojarzenie dla rozszerzenia pliku.