poradniki:polecenia-cmd:at

AT

Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.

AT [\\nazwa_komputera] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]
AT [\\nazwa_komputera] godzina [/INTERACTIVE]
   [ /EVERY:data[,...] | /NEXT:data[,...]] "polecenie"
Parameter Opis
\\nazwa_komputera Określa komputer zdalny. Polecenia są zaplanowane w komputerze lokalnym, jeśli ten parametr jest pominięty.
id Jest numerem identyfikacyjnym przyporządkowanym do zaplanowanego polecenia.
/delete Anuluje zaplanowane polecenie. Jeśli jest pominięte, wszystkie zaplanowane polecenia w komputerze są anulowane.
/yes Używa się przy anulowaniu wszystkich zadań, gdy nie jest wymagane potwierdzenie.
godzina Określa godzinę wykonania polecenia.
/interactive Zezwala, aby zadanie współdziałało z zadaniami użytkownika, który jest zalogowany wówczas, gdy jest ono uruchomione.
/every:data[,…] Uruchamia polecenie w każdym określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.
/next:data[,…] Uruchamia określone polecenie przy następnym wystąpieniu dnia (np. w następny czwartek). Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.
„polecenie” Polecenie Windows NT lub program wsadowy do uruchomienia.