windows-office:microsoft-office-2010

Microsoft Office 2010

Informacja

Wszystkie aktualizacje zawarte w katalogu „Updates” zostaną zainstalowane wraz z zainstalowaniem pakietu. Nie ma konieczności ich ręcznej instalacji. Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office 2010 zalecana jest instalacja dodatku Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office Runtime

Instalacja wersji 64 bitowej

Domyślnie uruchamiany jest instalator setup.exe instalujący wersję 32-bitową, nawet na systemie 64-bitowym. Jeśli chcemy zainstalować w systemie 64-bitowym wersję 64-bitową pakietu Office trzeba ręcznie przejść do katalogu x64 i uruchomić instalator setup.exe

Zintegrowano wszystkie poprawki do dnia 26.07.2016 r.
Wszystkie wersje w języku polskim.

Wersja 32/64 bitowa

2w1.Office.2010.Standard.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: cf45d82f2eb9d8bc9e74725189013a83

2w1.Office.2010.Professional.Plus.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: 0ed3c45e5e9332897fc5f0967ed8cabf