[[windows-office:microsoft-office-2010]]

Microsoft Office 2010

Zintegrowano wszystkie poprawki do dnia 26.07.2016 r.
Wszystkie wersje w języku polskim.

Wersja 32/64 bitowa

2w1.Office.2010.Standard.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: 50a47023ad8742df2c01aa786d78b623

2w1.Office.2010.Professional.Plus.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: b059a924df2731172b6f707fe996fced

Informacja

Wszystkie aktualizacje zawarte w katalogu „Updates” zostaną zainstalowane wraz z zainstalowaniem pakietu. Nie ma konieczności ich ręcznej instalacji. Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office 2010 zalecana jest instalacja dodatku Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office Runtime

Instalacja wersji 64 bitowej

Domyślnie uruchamiany jest instalator setup.exe instalujący wersję 32-bitową, nawet na systemie 64-bitowym. Jeśli chcemy zainstalować w systemie 64-bitowym wersję 64-bitową pakietu Office trzeba ręcznie przejść do katalogu x64 i uruchomić instalator setup.exe