[[windows-office:microsoft-office-2010]]

Microsoft Office 2010

Zintegrowano wszystkie poprawki do dnia 26.07.2016 r.
Wszystkie wersje w języku polskim.

Wersja 32/64 bitowa

2w1.Office.2010.Standard.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: 50a47023ad8742df2c01aa786d78b623

2w1.Office.2010.Professional.Plus.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: b059a924df2731172b6f707fe996fced

Informacja

Wszystkie aktualizacje zawarte w katalogu „Updates” zostaną zainstalowane wraz z zainstalowaniem pakietu. Nie ma konieczności ich ręcznej instalacji.

Instalacja wersji 64 bitowej

Domyślnie uruchamiany jest instalator setup.exe instalujący wersję 32-bitową, nawet na systemie 64-bitowym. Jeśli chcemy zainstalować w systemie 64-bitowym wersję 64-bitową pakietu Office trzeba ręcznie przejść do katalogu x64 i uruchomić instalator setup.exe