windows-office:microsoft-office-2010

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 (również zwany Office 2010 lub Office 14) – 13. wersja pakietu Microsoft Office, która ukazała się w 2010 roku. Została oznaczona numerem 14, aby pominąć pechową liczbę. W nowej wersji Microsoft Office pojawiły się zarówno zmiany kosmetyczne, jak i typowo wewnętrzne. W styczniu 2009 roku producent pakietu rozpoczął testy wersji alfa.
Do najważniejszych zmian należą kolejne modyfikacje interfejsu. Elementy wstążki znanej z poprzedniej wersji pakietu zostały odświeżone. Aktualnie wygląda ona dokładnie tak samo, jak ta z Painta czy WordPada z Windows 7. Nowoczesny interfejs, z którego wcześniej można było korzystać tylko w programach Word, Excel, PowerPoint, Access oraz niektórych częściach Outlook, teraz jest dostępny we wszystkich aplikacjach. Będzie to pierwszy pakiet Microsoft Office dostępny także w wersji 64-bitowej.

Znacznie rozszerzono dostępny zakres formatowania tekstu w edytorze Word. Nowa wersja umożliwia wypełnianie, obrysowywanie i podkreślanie liter wieloma stylami efektów o dowolnej barwie. Można też dodać lustrzane odbicie pod tekstem, barwną poświatę lub jeden z wielu efektów trójwymiarowości czcionki. Zastąpiło to WordArt. Efekty te udostępnia również nowa wersja programu do tworzenia prezentacji PowerPoint.
Kolejną nowością jest integracja pakietu z internetem. Nowa wersja ma być dostępna również w wersji webowej. Rozwiązanie to zostało zapowiedziane na konferencji PDC2008.

Informacja

Wszystkie aktualizacje zawarte w katalogu „Updates” zostaną zainstalowane wraz z zainstalowaniem pakietu. Nie ma konieczności ich ręcznej instalacji. Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office 2010 zalecana jest instalacja dodatku Visual Studio 2010 Tools dla pakietu Office Runtime

Instalacja wersji 64 bitowej

Domyślnie uruchamiany jest instalator setup.exe instalujący wersję 32-bitową, nawet na systemie 64-bitowym. Jeśli chcemy zainstalować w systemie 64-bitowym wersję 64-bitową pakietu Office trzeba ręcznie przejść do katalogu x64 i uruchomić instalator setup.exe

Oryginalne obrazy z MSDN
Zintegrowano wszystkie poprawki do dnia 26.07.2016 r.
Wszystkie wersje w języku polskim.

Office 2010 Standard SP2 32/64 bit PL

2w1.Office.2010.Standard.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: cf45d82f2eb9d8bc9e74725189013a83

Office 2010 Professional Plus SP2 32/64 bit PL

2w1.Office.2010.Professional.Plus.SP2.PL.x86.x64.2016.07
MD5: 0ed3c45e5e9332897fc5f0967ed8cabf