poradniki:polecenia-cmd:append

APPEND

Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.

APPEND [[dysk:]ścieżka[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E]
APPEND ;
Parameter Opis
[dysk:]ścieżka Określa dysk i katalog do dołączenia.
/X:ON Używa dołączonych katalogów przy poszukiwaniu plików i uruchamianiu aplikacji.
/X:OFF Używa dołączonych katalogów tylko do żądań otwarcia pliku. /X:OFF jest ustawieniem domyślnym.
/PATH:ON
/PATH:OFF Wyłącza efekt ustawienia /PATH:ON.
/E Przechowuje kopię listy dołączonych katalogów w zmiennej środowiskowej APPEND. /E może być używane tylko przy pierwszym uruchomieniu polecenia APPEND po uruchomieniu systemu.
APPEND ; aby wyczyścić listę dołączonych katalogów.
APPEND bez parametrów aby wyświetlić listę dołączonych katalogów.