poradniki:polecenia-cmd:attrib

ATTRIB

Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [dysk:] [ścieżka] [nazwa_pliku] [/S [/D]]
Parameter Opis
+ Ustawia atrybut.
- Czyści atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
[dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] Określa plik lub pliki, których atrybuty mają być przetwarzane.
/S Przetwarza pasujące pliki w folderze bieżącym i wszystkich podfolderach.
/D Przetwarza również foldery.